responsive

Vi skapar ett enhetligt ansikte utåt

Vår identitet påverkas av hur vi kommunicerar med vår omgivning. En grafisk profil och logotyp är viktiga verktyg som ger företag och organisationer en enhetlig profil, vilket är en förutsättning för att man ska kunna stå starka i omvärldens hårda konkurrens.

  • En samlad visuell identitet bidrar till tydlighet, enhetlighet och igenkänning – man ser direkt att något kommer från eller tillhör företaget. Detta ökar också trovärdigheten för företaget/organisationen
  • Ger ett samlat och professionellt intryck och är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke – bidrar till att forma omvärldens bild av företaget/organisationen
  • Dessutom – genomtänkta ramar gör det enklare för dem som ska kommunicera i företagets/organisationens namn – man vill ju att alla avsändare sänder samma budskap om företaget/organisationen

 

Moderna hemsidor som fungerar på alla plattformar

Hemsidan har blivit ett av företagens och organisationernas viktigaste ansikte utåt. Ny teknik och nya applikationer gör dock att en hemsida som var toppmodern för bara något år sedan snabbt blir förlegad och ser gammal och omodern ut. För bara ett par år sedan sågs de flesta hemsidor via dataskärm, men idag surfar man med många olika tekniska hjälpmedel. Att göra hemsidor är helt annorlunda än för bara något år sedan eftersom din sida läses på mängder av olika skärmar. Det kan vara PC, Mac, iPhone, Android, BlackBerry, iPad eller TV.

En hemsida som inte fungerar på vissa plattformar förlorar snabbt läsarens intresse. Responsive design är modern hemsidesteknik som anpassar innehållet på din hemsida så att det ser bra ut på alla slags plattformar. Samtidigt som den placerar din webbsida bättre på Google.

Genom Responsive design så anpassas din hemsida automatiskt till olika läsmiljöer. En hemsida med Responsive design handlar om att visa din sida på det absolut bästa sättet för din besökare – oavsett var betraktaren läser den. Självklart anpassar vi hemsida så att den följer en grafiskt visuell identitet som kännetecknar ditt företag/din organisation.

 

pmskarta

Trycksaker som når fram

Grafisk design eller grafisk formgivning handlar om hur man använder typsnitt, logotyper och färger i trycksaker eller i digitala medier i syfte att få fram ett budskap eller underlätta mottagarens förståelse.

Vi arbetar med alla olika former av trycksaker, från enklare produkter som foldrar, broschyrer och produktblad till mera omfattande produktioner som tidningar, kataloger och böcker. Vi hjälper dig även med profilreklam som banderoller och storformatutskrifter.

Vi kan ta hand om hela ditt eventupplägg med allt ifrån trycksaksframställning till monterdesign och profilreklam.